DỰ ÁN CROSS LONG HẢITHỰC HIỆN NĂM: 2017

» Chủ đầu tư: Tân Thành Group
» Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Thị Trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
» Diện tích xây dựng: 3 Hecta
» Tổng mức đầu tư: 1.600.000.000.000 VNĐ

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 1.600.000.000.000 VNĐ

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁCRead more